Patarimai

Šunų mintys

IŠ ŠUNŲ GYVENIMO...

 

 

 

BŪTIES PAGRINDAS:

 

Jei kas nors man patinka, tai priklauso man.

Jei ką nors turiu dantyse, tai priklauso man.

Jei ką nors iš tavęs paimsiu, tai priklauso man.

Jei ką nors turėjau ankščiau, tai priklauso man.

Jei ką nors sugriaušiu, tai priklauso man.

Jei ką nors pamačiau pirmas, tai priklauso man.

Jei žaidi kuo nors su manim ir padėsi tai į šoną, tai automatiškai priklauso man.

Jei kas nors yra sugadinta, tai priklauso man.

To privalu laikytis.

 

GYVENIMO KREDO:

 

 Mano drauge ir savininke, tu, su kuriuo aš dalysiuos savo ateitimi, ištikimybe, atsidavimu, nepriklausomai nuo tavo namų dydžio ar maisto kiekio, kurį man tu duosi, saugosiu tavo namus, tarsi jie būtų mano nuosavi, nesvarbu, iš ko jie bus pastatyti-iš medžio ar marmuro. Jei man pas tave bus gera, seksiu tave visur, kur tik tu panorėsi, ir taikysiuos prie tavo norų. Viskas man bus paprasta ir gera, kuomet tu parodysi man savo draugystę. Nes labiau nei daiktus, kuriuos galima turėti, labiau nei visus patogumus aš vertinu tavo draugystę, mielą glostymą, mielus žodžius ir pasitikėjimo kupiną žvilgsnį. Parodyk man kuo dažniau, kiek daug aš tau reiškiu, mano savininke ir drauge, kadangi tu esi man viskas!

Kadangi meilė ir pasitikėjimas negali būti tiesiog surandami kaip koks sniego lopinėlis kelio pakraštyje, visa tai yra dalis visos visumos.

 

KUOMET MES TO NORIM!

 

                             Mano gyvenimas trunka nuo 14 iki 18 metų. Kiekvienas išsiskyrimas su tavimi suteikia man skausmą. Apgalvok tai prieš pirkdamas mane.

                             Duok man truputėlį laiko tam, kad galėčiau suprasti, ko iš manęs nori. Gyvenimas su manimi ne visada lengvas. Turėsi būti kantrus, supratingas, turintis daug laiko ir jausmų.

                             Pasėk manyje pasitikėjimo grūdelį ir suteik man saugumo jausmo, kuomet su tavimi eisiu per gyvenimą.

                             Nepyk ant manęs per ilgai, nebausk manęs be reikalo. Dirbi, turi savo pomėgius ir savo draugus. Aš turiu tik tave, bet palik man mano laisvę. Suprask mane.

                             Pasikalbėk su manimi taip dažnai, kaip tik galėsi. Netgi jei ne visus tavo žodžius suprasiu, suvoksiu tavo balsą, kuris kalba tik man.

                             Žinok, kad niekuomet nepamirštu, kaip su manimi buvo elgtasi. Atsimink: mano mintys yra stipresnės už tavo.

                             Atsimink prieš pakeldamas prieš mane ranką ir man suduodamas, kad mano dantys be vargo galėtų sutrupinti tavo rankos kaulus. Nepanaudosiu jų dėl to, ką tau jaučiu.

                             Prieš mane pažemindamas atsimink: galbūt aš kenčiu kokį nors skausmą, gal buvau per ilgai vienišas, o gal mano sudaužyta širdis.

                             Apglėbk mane meile, kuomet būsiu senas-tu taip pat vieną dieną pasensi.

                             Būk su manim kiekvieną sunkią valandą. Niekada nesakyk: „Negaliu į tai žiūrėti“, „tai turi atsitikti man nedalyvaujant“. Viskas ateina ir praeina daug lengviau, kai tu esi su manimi.

                             Tik tuomet, kai abu būsime tos pačios nuomonės, būsime laimingi. Amžinos meilės negalima paprasčiausiai rasti kaip nukritusio lapo, ji yra sunkaus darbo rezultatas, jei tikrai mes šito norime...  

 

 

 ..............................pacitavo GATOS savininkė Daiva Gečienė